Przyjmowanie imigrantów z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi akceptuje aż 65 procent Węgrów, a 32 procent z nich jest temu przeciwnych. Nieco bardziej sceptyczni są Polacy - ten pomysł popiera 56 procent badanych, a sprzeciwia mu się 40 procent respondentów.

Reklama

Jeszcze mniej przychylni są Czesi - 44 procent ankietowanych chce przyjmowania uchodźców, a 50 procent - nie. Udzielenie schronienia imigrantom budzi największą wrogość wśród Słowaków - tylko 33 procent z nich popiera udzielenie im pomocy, a aż 62 procent wyraża całkowitą dezaprobatę dla takiego rozwiązania.

Ankietowani byli też pytani o obecny kryzys imigracyjny i o to, czy ich państwa powinny przyjmować konkretnie przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Tu już opinie układają się nieco inaczej. Polacy są wyraźnie podzieleni - za i przeciw opowiada się po 47 procent respondentów, natomiast wśród Czechów zdecydowanie przeważają przeciwnicy takich działań (68 procent wobec 26 procent). Wśród Słowaków i Węgrów przewaga przeciwników jest jeszcze większa (odpowiednio: 74 procent wobec 23 procent i 71 procent wobec 21 procent).

Badanie w naszym kraju przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 17-23 września 2015 roku na liczącej 972 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Sondaż w Czechach realizowano w dniach 7-14 września, na Słowacji w dniach 1-9 września, a badanie na Węgrzech - od 16 do 23 października. Za jego przeprowadzenie odpowiadały instytuty badawcze, partnerzy CBOS-u w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej.