Kongresmeni nową ustawę przegłosowali 407 głosami "za", przeciw było tylko 19 członków Izby Reprezentantów. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu.

Reklama

Według nowych przepisów amerykańskie służby chcą wzmocnić kontrole przede wszystkim wobec tych podróżnych, którzy w ostatnich pięciu latach byli w krajach uznawanych za ''bezpieczną przystań dla terrorystów''.

Na tej liście znajdują się między innymi: Syria, Irak, Afganistan oraz Sudan. Na granicy będą pobierane od nich dane biometryczne, w tym odciski palców, podróżni będą także fotografowani.

Do programu o ruchu bezwizowym należy w tej chwili 38 państw. Ustawa upoważnia Departament Bezpieczeństwa aby wykluczyć z niego każdy kraj, który nie będzie wysyłał odpowiednich danych dotyczących swoich obywateli, udających się do USA.

Amerykańskie władze obawiają się, że do Stanów Zjednoczonych będą chcieli wjechać terroryści posiadający obywatelstwo któregoś z krajów Unii Europejskiej zwolnionego z obowiązku wizowego.