Włoska gazeta zamieściła w piątek wstęp, który papież napisał do książki zawierającej niewydane wcześniej teksty wystąpień błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Zostanie ona kanonizowana przez Franciszka 4 września.

Reklama

We wprowadzeniu tym znajduje się mocny apel papieża do młodzieży, który - jak się zauważa - nabiera wyjątkowego znaczenia tuż przed jego podróżą na ŚDM w Krakowie.

Franciszek przytacza słowa przyszłej świętej, które stanowią punkt wyjścia dla jego rozważań: My nie jesteśmy organizacją pozarządową. Takie organizacje realizują projekt; my pracujemy dla Kogoś.

Także je powtarzam często, że Kościół nie jest organizacją pozarządową, ponieważ pracuje dla Chrystusa i dla biednych, w których żyje Chrystus - napisał papież.

Wskazał na potrzebę traktowania ludzi jak bliźnich, odczuwania współczucia dla najsłabszych, potrzebujących i zranionych oraz uczynków miłosierdzia, także tego duchowego, czyli doradzania, pocieszania, przebaczenia zniewag. Jak podkreślił, te ewangeliczne wskazania kierowały życiem Matki Teresy, prowadziły po drodze świętości. Mogą też być wskazówkami i dla nas - dodał Franciszek.

Następnie wystosował specjalne przesłanie do młodzieży.

Wszystkich młodych proszę, by nie tracili nadziei, by nie pozwolili się okraść z przyszłości, która jest w ich rękach - zaapelował.

Reklama

Zachęcił: Bądźcie budowniczymi mostów, by przełamać logikę podziałów, odrzucenia, strachu przed innymi, poświęćcie się służbie na rzecz biednych, z odwagą stawiajcie czoła życiu, które jest darem Boga.

Latajcie wysoko, jak orzeł, symbol kraju pochodzenia Matki Teresy - napisał Franciszek odnosząc się do herbu Albanii.

Wezwał młodych katolików, by zaangażowali w dialog swych rówieśników dając w ten sposób świadectwo całemu światu.