Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Danii Anders Samuelsen ocenił, że "porozumienie jest historycznym krokiem w kierunku przejrzystości w regionie". - Jestem bardzo zadowolony z tego, że w końcu mamy uzgodnioną granicę z Polską. Porozumienie jest historycznym krokiem w kierunku przejrzystości w regionie, z korzyścią dla obydwu stron - podkreślił Samuelsen. Dodał, że "w bardzo bliskiej przyszłości" spodziewa się podpisania stosownej umowy w tej sprawie.

Reklama

Polskie MSZ zaznaczyło, że negocjacje przyniosły sprawiedliwe rozstrzygnięcie, które zostało osiągnięte zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. oraz stosownym orzecznictwem międzynarodowym.

Aby umowa mogła wejść w życie, musi także zostać zaakceptowana w ramach wewnętrznych procedur obydwu państw.