Conte przyjął powierzoną mu misję - przekazał Pałac Prezydencki. Zadanie sformowania nowego gabinetu Conte otrzymał jako ustępujący premier. 20 sierpnia Conte złożył dymisję na ręce prezydenta po rozpadzie koalicji Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi po 14 miesiącach wspólnego rządzenia. Prawicowa Liga Matteo Salviniego apelowała o rozpisanie przyspieszonych wyborów.

Reklama

Poszukując rozwiązania kryzysu rządowego, Mattarella przeprowadził dwie rundy konsultacji. Po ich zakończeniu w środę Ruch Pięciu Gwiazd i pozostająca dotąd w opozycji, centrolewicowa Partia Demokratyczna powiadomiły szefa państwa, że porozumiały się w sprawie utworzenia wspólnego rządu oraz że na jego czele powinien stanąć dotychczasowy premier. Na takie rozwiązanie, nazwane "Conte bis", nalegał Ruch.

Przyszli koalicjanci zastrzegli zarazem, że pozostało jeszcze dużo pracy, gdyż najpierw opracowany zostanie program nowego gabinetu, a potem zapadną decyzje o składzie Rady Ministrów. Dlatego nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy rząd zostanie zaprzysiężony. Tworzyć go będą formacje, które w kampanii przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, a także po nich, bardzo ostro się zwalczały.

Liga, która wygrała w maju wybory europejskie, a w sondażach ma ponad 30-procentowe poparcie, przechodzi do opozycji.