Dziewięciogodzinne głosowanie odbyło się na platformie internetowej Rousseau, poprzez którą antysystemowy Ruch założony w sieci komunikuje się ze swymi działaczami i zwolennikami. Członkowie Ruchu odpowiadali na pytanie, czy popierają utworzenie rządu z Partią Demokratyczną, na czele którego stanie dotychczasowy premier Giuseppe Conte. Wynik głosowania jest wiążący dla Ruchu, prowadzącego nadal rozmowy z PD na temat obsady stanowisk ministerialnych.

Reklama

Po raz pierwszy we Włoszech przeprowadzono tego typu konsultacje, których nie przewiduje oficjalna procedura powołania Rady Ministrów. Głosowanie to odbyło się pod koniec pierwszego miesiąca kryzysu rządowego, do którego doszło po rozpadzie poprzedniej koalicji Ruchu 5 Gwiazd z prawicową Ligą.