Agencja Departamentu Obrony USA - DPAA - prowadzi działania o unikatowym charakterze. Amerykanie od wielu lat doskonale, wręcz wzorcowo, pokazują jak państwo potrafi zadbać o swoich bohaterów, jak odnajduje ich szczątki - szukając ich po całym świecie i identyfikując bez względu na to ile lat upłynęło od chwili śmierci żołnierzy - powiedział PAP wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, który podkreślił znaczenie podpisanego porozumienia.

Reklama

To porozumienie stanowi rodzaj potwierdzenia, że to, co robimy w Polsce, wzorując się na najlepszych, może stanowić podstawę do współpracy, która wcześniej nie funkcjonowała. Jesteśmy dumni z tego, że IPN został wybrany jako ta instytucja, która będzie współpracować z amerykańską agencją - dodał.

Podpisanie porozumienia - jak podało PAP Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN - wiązało się ze spotkaniem w środę kierującego biurem wiceprezesa IPN Krzysztofa Szwagrzyka z płk. Brianem Pearlem, reprezentującym DPAA (Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency) - jedną z agencji rządowych Departamentu Obrony USA. Jej misją jest poszukiwanie zaginionych żołnierzy - jeńców wojennych lub zaginionych w walce podczas wojen i konfliktów zbrojnych.

IPN podał, że porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy obiema instytucjami. "Reguluje ono planowane wspólne poszukiwanie zaginionych w Polsce szczątków żołnierzy amerykańskich, wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie dotychczas wykonywanych prac" - podało biuro.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przypomniało też o niedawnej wizycie jej przedstawicieli w kwaterze głównej DPAA w USA, gdzie mogli zapoznać się ze "specyfiką działalności agencji w zakresie poszukiwań żołnierzy amerykańskich, prowadzonych prac archeologicznych oraz metodologii badań identyfikacyjnych".

Reklama

IPN już od wielu lat prowadzi poszukiwania tajnych miejsc pochówku ofiar zbrodni totalitaryzmów. Do tej pory dzięki pracy zespołu prof. Szwagrzyka udało się odnaleźć szczątki m.in. mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" oraz mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory", a także ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych ppłk. Stanisława Kasznicy. W Gdańsku Szwagrzyk wraz z zespołem odnalazł szczątki Danuty Siedzikówny "Inki" oraz Feliksa Selmanowicza "Zagończyka".

Reklama

Od kilku lat IPN prowadzi także prace poza granicami kraju, m.in. na Litwie i na Białorusi, a także w Niemczech.