Prowadzimy działania w ramach porozumień, które zawarli nasi prezydenci. Tak więc będziemy współpracować i mamy nadzieję na wzajemność - oznajmił Bortnikow w Moskwie na międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu międzynarodowemu.

Reklama

Zaznaczył, że terroryści mogą przypuszczać ataki cybernetyczne na kluczową infrastrukturę różnych krajów. W związku z tym szczególnym zagrożeniem jest trudność szybkiego zidentyfikowania rzeczywistego źródła ataku i możliwość prowokowania ostrych konfliktów międzynarodowych - ocenił.

Młodzież grupą szczególnie narażoną

Bortnikow ostrzegł, że terroryści tworzą gry komputerowe, które dają uczestnikom wirtualną możliwość uczestniczenia w zamachach terrorystycznych; szczególnie narażoną grupę ryzyka stanowi młodzież.

Reklama

Zwrócił uwagę, że pandemia doprowadziła do znacznej intensyfikacji kontaktów internetowych, z czego intensywnie korzystają propagatorzy terroryzmu i ekstremizmu.

W tym kontekście ocenił, że należy "unowocześnić" ustawodawstwo, by ograniczyć wpływ na młodzież "ideologii przemocy".