Niestety, choć być może nie jest to zaskakujące, Federacja Rosyjska nie przyjechała dzisiaj – powiedział podczas spotkania ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter.

Rosja nie przybyła na spotkanie OBWE

Rosja nie tylko odmówiła wzięcia pod uwagę uzasadnionych obaw Ukrainy o jej bezpieczeństwo, ale nawet odmówiła udziału w (spotkaniu gremium, które jest) jednym z filarów założycielskich OBWE, mającym na celu zmniejszenie ryzyka - dodał.

Reklama

Dokument Wiedeński został przyjęty w 1990 roku i jest porozumieniem wprowadzającym mechanizmy, których celem jest zapewnienie konsultacji i współpracy między stronami w celu zmniejszenia ryzyka wojskowego, zapewnienia przejrzystości i zapobiegania incydentom wojskowym. Według jego zapisów przy manewrach angażujących powyżej 13 tys. żołnierzy należy dopuścić zewnętrznych obserwatorów i poinformować o nich inne państwa.

W niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że Rosja nie odpowiedziała na zapytanie Kijowa o spotkanie na podstawie Dokumentu Wiedeńskiego. Robimy więc następny krok. Ukraina zwołuje spotkanie z Rosją i wszystkimi państwami będącymi stronami (dokumentu) w ciągu następnych 48 godzin, by omówić wzmocnienie i przemieszczenie wojsk Rosji wzdłuż naszej granicy i na tymczasowo okupowanym Krymie - napisał na Twitterze.