Pod wieczór jedna z naszych dzielnic została ostrzelana. W wyniku ostrzału zginęło dziewięć osób, a 41 odniosło obrażenia – powiedział Senkewycz.

Wykorzystanie amunicji kasetowej na terenach, gdzie mieszkają ludzie, jest niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Reklama