Ćwiczenie potrwa od 30 maja do 12 czerwca i realizowane będzie z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej, akwenu oraz rejonu morza Bałtyckiego - informuje w poniedziałkowym komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Reklama

RALY 22 jest pierwszą edycją ćwiczenia zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej NATO z wykorzystaniem realnych lotów, które w przyszłości będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Ćwiczenie integruje sojusznicze siły powietrzne oraz jednostki rakietowe naziemnego bazowania, które są kierowane i dowodzone przez struktury NATO.

Ćwiczenie będzie realizowane w różnych krajach Europy, powstało w oparciu o złożone i realne uwarunkowania sytuacyjne. Celem tegorocznej edycji jest wzmocnienie interoperacyjności i gotowości jednostek, co w konsekwencji wzmocni obronę i ochronę terytoriów, sił oraz ludności państw sojuszniczych przed zagrożeniem lub atakiem rakietowym czy z powietrza - wskazano w komunikacie.

W szkoleniu w ramach RALY 22 na terytorium Polski, poza żołnierzami Wojska Polskiego, wezmą udział wojska z USA, Francji, Niemiec, Norwegii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii, Rumunii, Turcji i Hiszpanii. Szkolenie odbędzie się m.in. w obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, OSPWL Wędrzyn oraz OSPWL Orzysz.

Ćwiczeniem kieruje AIRCOM (Sojusznicze Dowództwo Sił Powietrznych), które będzie realizowało ćwiczenie przy współudziale i współpracy z narodowymi elementami dowodzenia i kierowania, wydzielonymi siłami obrony powietrznej naziemnego bazowania oraz jednostkami Air Policing dowodzonymi przez NATO.

Reklama

Jak wskazano w komunikacie, celem ćwiczenia zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej pod egidą NATO jest szkolenie struktur kierowania i dowodzenia NATO w zakresie zintegrowanego działań statków powietrznych oraz środków obrony powietrznej naziemnego bazowania, a także ciągły rozwój wielodziedzinowej interoperacyjności sił sojuszniczych mających na celu wspólną obronę Sojuszu zgodnie ze strategią Odstraszania i Obrony SACEUR (Naczelnego Dowódcy Sojuszniczego w Europie). Dodatkowo, podczas ćwiczenia RALY 22 zostanie pokazany obecny stan zdolności bojowej zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej NATO.

Wzrosło użycie rakiet przy granicach krajów NATO

Po inwazji Rosji na Ukrainę odnotowano wzrost użycia rakiet oraz obecności bezzałogowych statków powietrznych i samolotów bojowych w pobliżu granic krajów NATO. Fakt ten stanowi zwiększone zagrożenie ataku z powietrza dla wskazanych obszarów i ludności, co może być głównie spowodowane błędem ludzkim lub usterką sprzętu.

W obecnej sytuacji, potrzeba szkolenia jednostek w zakresie taktyki, technik i procedur operacyjnych NATO na bazie realistycznego wielozadaniowego scenariusza, jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zasadna. Ćwiczenie RALY 22 zapewnia wszystkim jednostkom sojuszniczym taką możliwość – informuje DGRSZ.

Autor: Adrian Kowarzyk