Głosowanie w parlamencie odbędzie się w przyszłym tygodniu, po czym Lapid obejmie urząd premiera. Na razie nie podano dodatkowych szczegółów dotyczących tych zmian politycznych; oczekuje się, że Benet i Lapid wydadzą wkrótce swoje oświadczenia.

Reklama

Rząd Beneta był gabinetem mniejszościowym

W połowie maja rząd premiera Beneta stał się gabinetem mniejszościowym. Arabska posłanka lewicowej partii Merec, Ghaida Rinawie Zoabi, która wycofała swoje poparcie dla rządu, w liście do premiera napisała, że nie może wspierać koalicji, która nęka jej społeczność. Odejście Zoabi pozostawia Benetowi kontrolę nad 59 ze 120 mandatów w Knesecie. W marcu rząd Beneta stracił jednomandatową większość, kiedy z koalicji wystąpił poseł prawicowej partii premiera.

W czerwcu 2021 roku 36. gabinet w historii Izraela został zatwierdzony w Knesecie większością zaledwie jednego głosu. Do koalicji weszło osiem partii prawicowych, centrowych i lewicowych, w tym po raz pierwszy w historii Izraela ugrupowanie reprezentujące mniejszość arabską. Większość z nich nie jest ze sobą związana ideologicznie.