Resort zaznaczył we wpisie na Twitterze, że składając deklarację Polska po raz pierwszy w powojennej historii przystąpiła do postępowania skargowego przed MTS. "Deklaracja stanowi element konsekwentnej polityki Polski w zakresie stanowczego potępienia wszelkich bezprawnych działań Rosji. To także wyraz wsparcia i solidarności z Ukrainą" - podkreśliło MSZ.

Reklama

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniesienie przez Polskę opracowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości interwencji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze dotyczącej skargi Ukrainy przeciwko Rosji. Chodzi o spór między tymi państwami na tle Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Pretekst do zbrojnej inwazji

W skardze z 26 lutego 2022 r. Ukraina wskazuje, iż Rosja fałszywie twierdziła, że na Ukrainie dochodziło do naruszenia tej konwencji, czyli ludobójstwa Rosjan.

Właśnie pod tym pretekstem Rosja rozpoczęła 24 lutego 2022 r. inwazję zbrojną na Ukrainę. Ukraina zaprzecza, by do ludobójstwa Rosjan rzeczywiście doszło i podważa rosyjską legitymację do wrogich działań przeciwko temu krajowi i jej obywatelom. Tymczasem Rosja utrzymuje, że rozpoczęła działania, by "zapobiec i karać ludobójstwo" oraz wnosi, aby Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdził jej stanowisko.

Karol Kostrzewa