Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 30 września Putin podpisał dekret o rutynowym jesiennym cyklu poboru, którego celem jest przeszkolenie 120 tysięcy poborowych. "Poborowi ci zgodnie z prawem nie mogą być rozmieszczani poza granicami Rosji. W przeciwieństwie do osób mobilizowanych w ramach rozkazu o częściowej mobilizacji z 21 września 2022 roku. Cykl poborowy rozpocznie się 1 listopada 2022 r., czyli miesiąc później niż zwykle" - napisano.

Reklama

"Późne rozpoczęcie cyklu wskazuje na rosnącą presję na zdolność Rosji do wyszkolenia i wyposażenia dużej liczby nowego personelu poborowego. Wyzwania związane z zakwaterowaniem, szkoleniem, wyposażeniem i rozmieszczeniem zmobilizowanego i poborowego personelu są znaczne. Braki w rosyjskich systemach administracyjnych i logistycznych będą nadal osłabiać te wysiłki" - dodano.