"Łamanie neutralności religijnej szkoły objawia się poprzez noszenie muzułmańskich ubrań, głównie abaji" - sprecyzował resort edukacji w czwartek.

Reklama

Ndiaye obiecał, że co miesiąc ministerstwo będzie publikować raporty na temat laickości w szkołach.

Ostatni raport z wiosny ubiegłego roku wskazał, że od 1 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. zarejestrowano 627 ataków na laickość we francuskich szkołach.

Z Paryża Katarzyna Stańko