Jeden ze sporów dotyczy legalności ograniczeń w handlu, które Chiny stosują od grudnia 2021 r. wobec eksportu z Litwy oraz eksportu z UE towarów zawierających komponenty z Litwy. W drugim zaś chodzi o legalność wprowadzonych przez Chiny środków, wskutek których unijni właściciele patentów w dziedzinie zaawansowanych technologii nie mogą skutecznie dochodzić swoich praw przed sądami UE.

Reklama

Oba wymienione rodzaje środków stosowanych przez Chiny przynoszą europejskim przedsiębiorstwom dotkliwe szkody. Ponadto chińskie środki dyskryminacyjne wobec Litwy wpływają na handel i łańcuchy dostaw wewnątrz Unii oraz na funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE, m.in. wymuszając dostosowania rynkowe. Zniesienie tych środków leży w interesie UE zarówno w sensie gospodarczym, jak i strategicznym - podała Komisja Europejska w opublikowanym komunikacie.

Organ Rozstrzygania Sporów WTO rozpatrzy wniosek UE na najbliższym posiedzeniu 20 grudnia 2022 r. Chiny mogą jednokrotnie sprzeciwić się powołaniu zespołu orzekającego. W takim przypadku UE ponownie złoży wniosek, a panel zostanie powołany na posiedzeniu Organu Rozstrzygania Sporów 30 stycznia 2023 r. Postępowanie przed zespołem orzekającym może trwać do półtora roku.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz