Po upływie ważności paszportów tysiące Białorusinów, którzy obawiają się powrotu do kraju z powodu represji, mogą stracić prawo do legalnego pobytu na emigracji. Wielu może zmienić kraj pobytu. Polska – jako państwo o najbardziej liberalnych przepisach w tym względzie – będzie dla nich krajem pierwszego wyboru. Jednocześnie białoruska opozycja postuluje uregulowanie problemu na poziomie unijnym. W najbardziej ambitnej wersji – uznanie za dokument tożsamości paszportów, które ma wydawać gabinet Swiatłany Cichanouskiej. W sierpniu w Warszawie zaprezentowano wzór dokumentu.

Reklama

Dekret Alaksandra Łukaszenki wchodzi w życie dzisiaj.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>