O książce, zatytułowanej "Żyć - znaczy służyć Ojczyźnie" poinformowały w weekend rosyjskie media niezależne. "Agitka ta mówi o potrzebie bycia 'posłusznym wszelkiej ludzkiej władzy', jako że 'wszelka władza pochodzi od Boga', a wojna pokazana jest jako rzecz 'miła Bogu'" - informuje portal The Moscow Times.

Reklama

Podtytuł książeczki głosi, że jest to wybór przysłów, aforyzmów, cytatów z Pisma Świętego i wypowiedzi działaczy Cerkwi. Notka wewnątrz książki informująca o jej treści podkreśla, że zawarte sentencje "nastawiają na życie w armii i wzmacniają wolę zwycięstwa".

"Nie ma życia bez rycia"

Tytuły rozdziałów to np. "Wszelka władza pochodzi od Boga", "Cała ziemia ruska jest pod Bogiem", "Dyscyplina i regulamin", "Sztuka bycia żołnierzem i mistrzostwo w walce". Cytowane przysłowia i powiedzenia głoszą np.: "Na wojnie nie ma życia bez rycia (okopów)", "Gdy żołnierz blisko - kłaniaj się nisko", "Świat wie, że nie ma twardszych od Rosjan", "Gdy rozlegnie się rosyjskie 'Ura!' wrogowi zrobi się gorąco", "Poczekamy, a swoje zabierzemy".

Portale zwracają uwagę na cytowaną sentencję autorstwa świętego mnicha prawosławnego Makarego z Optyny, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, głoszącą, że nie należy bać się śmierci na wojnie, bo oznaczać ona będzie odpuszczenie grzechów.

Śmierć na wojnie "zmywa wszystkie grzechy"?

Jak zauważa The Moscow Times, jest to zbieżne z wypowiedziami zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarchy Cyryla, którzy usprawiedliwiał inwazję rosyjską na Ukrainę i twierdził, że śmierć na wojnie jest ofiarą, która "zmywa wszelkie grzechy".

Radio Swoboda podało, że głównym redaktorem książki dla dzieci jest hierarcha, który w 2008 roku otrzymał od Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) nagrodę za książkę o świętych będących "patronami sił specjalnego przeznaczenia".

Analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) oceniają, że książeczka jest kolejnym przykładem indoktrynowania dzieci w duchu rosyjskiego nacjonalizmu i "tworzenia warunków do długoterminowych wysiłków na rzecz generowania sił".