Podczas konferencji prasowej w Taszkencie w Uzbekistanie rosyjski przywódca stwierdził, że ukraińska konstytucja przewiduje rozszerzenie uprawnień Rady Najwyższej, ale "nie mówi nic o rozszerzeniu uprawnień prezydenta" - pisze ISW.

Umyślne wprowadzanie w błąd przez Putina

Jednak Putin umyślnie błędnie zacytował artykuł 111 ukraińskiej konstytucji, który faktycznie stanowi: "Prezydent Ukrainy może zostać usunięty ze stanowiska przez Radę Najwyższą Ukrainy w drodze impeachmentu, jeśli dopuści się zdrady stanu lub innego przestępstwa" - zauważa amerykański think tank.

Reklama

Faktyczne uprawnienia Rady Najwyższej i Zełenskiego

Bezpodstawne twierdzenie Putina, że ​​Rada Najwyższa mogłaby znieść stan wojenny i przeprowadzić wybory prezydenckie, "gdyby chciała", również jest nieprawdziwe - dodaje ISW.

Nie tylko Rada Najwyższa nie jest odpowiedzialna za zniesienie stanu wojennego. Również sam prezydent nie jest prawnie zdolny do zniesienia stanu wojennego w sytuacji, gdy Rosja w dalszym ciągu atakuje Ukrainę i stwarza zagrożenie dla niepodległości i integralności terytorialnej tego kraju - spostrzega Instytut.

Reklama

Sprawowanie urzędu przez Zełenskiego do końca wojny

Przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk bezpośrednio odpowiedział na celową błędną interpretację ukraińskiego prawa przez Putina i stanowczo podkreślił, że ukraińska konstytucja i ustawy przewidują, że Zełenski będzie sprawował urząd do czasu zakończenia stanu wojennego na Ukrainie.