W wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE) Polacy wybiorą 53 posłów i posłanek. Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, głosowanie odbędzie się 9 czerwca w godz. 7-21. Będzie się ono odbywało w lokalach wyborczych w Polsce i za granicą.

Reklama

Wybory do PE. Zmiana miejsca głosowania

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w wyborach do PE, od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r. wyborcy mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz zmianę miejsca głosowania.

Powyższe terminy dotyczą też możliwości składania wniosków o zmianę miejsca głosowania w wyborach do PE przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową lub odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym.

Reklama

Wybory do PE. Gdzie złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania?

Wyborcy, którzy planują zmianę miejsca głosowania w wyborach do europarlamentu, mogą to zrobić jednorazowo lub na stałe, a także pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranej komisji wyborczej.

  • Jednorazowe zmiana miejsca głosowania jest możliwa za pośrednictwem usługi dostępnej w rządowym serwisie gov.pl, jak również w urzędzie miasta lub gminy, w której wyborca będzie przebywał w dniu głosowania. Jednak co ważne, konieczne jest złożenie wniosku, w którym poza danymi osobowymi znajdzie się informacja o adresie, pod którym wyborca będzie przebywał 9 czerwca.
  • Poza jednorazową zmianą miejsca głosowania możliwa jest również zmiana stałego obwodu głosowania. Ta zaś skutkuje dopisaniem do spisu wyborców danej gminy i możliwością głosownia w niej zarówno w najbliższych, jak i kolejnych wyborach. Zmiana stałego obwodu głosowania również jest możliwa przez internet oraz w urzędzie, na wniosek wyborcy. Co istotne, zmiany stałego obwodu głosowania można dokonać przez cały rok, warto jednak dokonać jej odpowiednio wcześnie. Urzędy mają bowiem 5 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku.
  • Kolejną opcją, z której mogą skorzystać osoby planujące głosowanie poza miejscem, w którym mieszkają lub są zameldowane, jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który chce skorzystać z tej opcji musi złożyć wniosek w tej sprawie, jak podaje rządowy portal gov.pl, jest to możliwe w "urzędzie gminy, który wybierzesz".