Sutryk to obecny dyrektor Departamentu Spraw Społecznych wrocławskiego magistratu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej jest popierany przez wieloletniego włodarza Wrocławia Rafała Dutkiewicza, który dużo wcześniej zadeklarował, że nie będzie ubiegł się o reelekcję. W kampanii wyborczej Sutryka wsparły również SLD i UED oraz część ruchów miejskich i organizacji pozarządowych działających w stolicy Dolnego Śląska.

Reklama

Jacek Sutryk ma 40 lat. Jest absolwentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach związał się z organizacjami pozarządowymi. Później był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a od siedmiu lat jest dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

W kampanii wyborczej kandydat Koalicji Obywatelskiej kilkakrotnie podkreślał, że polityka społeczna stanowi dziś dla Wrocławia i w ogóle dla polskich samorządów rację stanu. - To, jak Polska będzie wyglądała za kilka, kilkanaście lat jest funkcją tego, jak dziś ułożymy kwestie społeczne – mówił.

Sutryk wielokrotnie też podkreślał, że jego prezydentura będzie „prezydenturą dialogu z mieszkańcami”. - Chcę wsłuchiwać się w głos mieszkańców, rad osiedli, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich i ruchów społecznych - przekonywał.

W jego programie wyborczym znalazły się kwestie związane z poprawą funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Sutryk deklarował wyremontowanie 250 kilometrów ulic we Wrocławiu oraz zakup 120 tramwajów i 220 autobusów niskopodłogowych. - Zbudujemy nowe trasy tramwajowe m.in. Nowy Dwór, Jagodno, poprawimy komunikację na Psie Pole, wybudujemy nową zajezdnię. Powstanie linia autobusowa okólna - wyliczał podczas jednej z konwencji. Wśród postulatów znalazła się również rozbudowa sieci ścieżek rowerowych.

Reklama

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zapowiadał też walkę ze smogiem oraz program rewitalizacji wrocławskich kamienic. Zadeklarował kompleksowe wyremontowanie 150 kamienic, które mają być przyłączone do sieci ciepłowniczej.

Reklama

W swoim programie wyborczym Sutryk mocny nacisk położył też na politykę prorodzinną. Zadeklarował m.in. zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. Według jego deklaracji we Wrocławiu powstanie 2 tys. nowych miejsc w żłobkach, a zmianie ulegną zasady ich finansowania. - Wszyscy będą płacić tyle samo, niezależnie czy będzie to placówka publiczna, czy prywatna. Podobne zasady mają obowiązywać w przedszkolach, a do końca pierwszej kadencji powstanie pięć nowych przedszkoli we Wrocławiu - mówił. Zapowiedział też budowę placów zabaw dla dzieci, uzupełnienie sieci domów kultury, szczególnie na wrocławskich osiedlach.

Obiecał rozwój polityki senioralnej w mieście, w tym finansowanie wrocławskiego funduszu senioralnego kwotą 4 mln zł rocznie. Wśród deklaracji wyborczych znalazły się również współpraca z uczelniami wyższymi i twórcami kultury. Sutryk zadeklarował m.in. powołanie Wrocławskiej Rady Kultur.