Według informacji PAP, najprawdopodobniej w piątek w Dzienniku Ustaw będzie opublikowane zarządzenie głowy państwa.

Reklama

Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy:

do 20 sierpnia - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców;

do 22 sierpnia - powołanie okręgowych komisji wyborczych;

do 30 sierpnia do godz. 24 - zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz senatorów w celu zarejestrowania;

do 9 września - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

do 16 września - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych;

do 18 września - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;

Reklama

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a;

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy;

- od 24 września do 7 października do godz. 24 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze;do 24 września - zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą;

do 25 września - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania w gminie, gdzie stale mieszka;

- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a;

do 29 września - podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz na senatorów;

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

do 4 października - składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców;

do 6 października - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

7 października o godz. 24 - zakończenie kampanii wyborczej;

9 października - głosowanie w godz. 7.00-21.00.