>>>Przeczytaj wywiad z Wieczorkiewiczem w DZIENNIKU.

Reklama

Prof. Paweł Wieczorkiewicz był historykiem, sowietologiem, naukowcem Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Od lat zajmował się dziejami wojskowości, zwłaszcza zaś - marynarki wojennej.

Tytuł doktora otrzymał w 1976 roku za pracę pt. "Wielka Czystka a Armia Czerwona". W 1993 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Wieczorkiewicz był absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Rady Wydziału Historycznego UW, Rady Naukowej Polonicum UW oraz Rady Naukowej Wydziału Krajów Rozwijających się UW. Był również członkiem Senatu Akademii Humanistycznej w Pułtusku i Rady Naukowej Wydziału Historycznego tej uczelni. Należał do uczniów znanego historyka Ludwika Bazylowa.

Profesor współpracował z czasopismami "Morze", "Wojskowy Przegląd Historyczny" oraz "Nowa Technika Wojskowa". Prowadził w telewizji Kino Polska cykl "Poprawka z Historii", w którym opowiadał o historycznym podłożu prezentowanych filmów.

Był autorem i współautorem wielu książek historycznych, m.in.: "Polska. dzieje polityczne ostatnich dwustu lat", "100 postaci, które tworzyły historię Polski", "Dylematy historii. Nos Kleopatry, czyli co by było, gdyby...".