Poinformowała o tym sekcja informacyjno-prasowa Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W bazie w Ghazni podczas mszy, przedstawiono sylwetki wszystkich 22 poległych żołnierzy. Ich zdjęcia pojawiały się telebimie.

Reklama

Po zakończonej mszy świętej delegacje sztabu i dowództwa PKW oraz Zgrupowania Bojowego Alfa zapaliły - pod obeliskiem, upamiętniającym poległych żołnierzy - pochodnie i znicze. Ustawiono także posterunek honorowy.

Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, którzy tworzą trzon afgańskiego kontyngentu, w sposób szczególny wspominali swych kolegów poległych w Afganistanie: por. Łukasza Kurowskiego oraz kpr. Huberta Kowalewskiego.