Zakaz używania petard i innych wyrobów pirotechnicznych będzie obowiązywać od 13 grudnia do 3 stycznia 2011 r.

Reklama

Przepisy rozporządzenia nie dotyczą pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz uprawnione do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Zakaz wprowadzono w "celu zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia" - czytamy w rozporządzeniu wojewody.

Zgodnie z rozporządzeniem, osobom naruszającym zakaz funkcjonariusze policji lub straży pożarnej będą mogli wymierzyć mandat do 500 zł.