To już druga tura rozmów na ten temat; pierwsza odbyła się w ubiegły piątek. Eksperci rządu i związków zawodowych służb mundurowych przez tydzień pracowali nad szczegółowymi rozwiązaniami, które mają zostać przedstawione podczas piątkowego spotkania.

Reklama

Przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda powiedział dziennikarzom przed spotkaniem, że ma nadzieję na uzgodnienie podstawowych warunków w sprawie zmiany systemu emerytur mundurowych. "Chodzi o to, kogo miałby obejmować nowy system. To są tematy do omówienia w zespole, który dziś chcemy powołać" - powiedział Duda. Dodał, że ewentualne zmiany nie powinny być nagłe, tylko mieć charakter ewolucyjny.

Z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych - zrzeszającej związki zawodowe policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa - rozmawia m.in. szef doradców premiera Michał Boni oraz wiceszef MSWiA Adam Rapacki. Ani strona rządowa, ani związkowa nie podają na razie konkretnych propozycji dotyczących wydłużenia służby funkcjonariuszy.

Obecnie w służbach mundurowych emerytura przysługuje po 15 latach służby i zależy od wysokości ostatniej pensji oraz dodatków i nagród rocznych. Po 15 latach służby wynosi ona 40 proc. ostatniej pensji i za każdy dodatkowy rok rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc.

Do zakończenia aktywności zawodowej po 15 latach pracy mają funkcjonariusze: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Od lat pojawiają się głosy, że przywileje emerytalne służb mundurowych wymagają przebudowy, bo policjanci przechodząc na emeryturę po 15 latach, zatrudniają się np. w firmach ochroniarskich. Ponadto krytykowano, że przywileje dotyczą zarówno funkcjonariuszy operacyjnych, np. antyterrorystów, którzy narażeni są na stres, jak i tych, którzy większość czasu pracują za biurkiem.

Według powszechnego systemu emerytalnego kobiety nabywają uprawnienia do emerytury w wieku 60, a mężczyźni 65 lat.