Polko domaga się sądowego zakazu rozpowszechniania jego zdaniem nieprawdziwych informacji, przekazywanych na jego temat przez Petelickiego.

Chodzi m.in. rozmowę dwóch byłych dowódców GROM z 11 marca 2010 roku w studio TVN24 nt. sytuacji w tej jednostce. Petelicki zapytany o to, czy Polko obejmując dowodzenie GROM-em, nie miał do tego kompetencji, odparł: "żadnych". "Nie ma prawa nawet do odznaki GROM-u" - dodał.

Reklama

W poniedziałek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Paweł Pyzio kilkakrotnie nakłaniał strony do zawarcia ugody. Mimo że reprezentujący gen. Polko mec. Jerzy Krzywicki oraz adwokat gen. Petelickiego mec. Wojciech Brochwicz deklarowali dobrą wolę, to jednak do porozumienia nie doszło.

Mec. Krzywicki powiedział, że Polko jest gotów wycofać pozew, jeśli Petelicki go przeprosi. Z kolei mec. Brochwicz wniósł o oddalenie powództwa. Jego zdaniem ten proces może zaszkodzić jednostce GROM oraz jej wizerunkowi.

Reklama

Pojawiające się od 2010 r. spory między żołnierzami tej jednostki i zarzuty nieprawidłowości w polityce kadrowej spowodowały na początku ub. r. kontrolę MON. Resort sprawdzał przestrzeganie procedur przy wyznaczaniu lub zwalnianiu żołnierzy, przekazywaniu obowiązków oraz kierowaniu do wykonywania zadań poza macierzystą jednostkę. Ostatecznie - jak podało MON - kontrola nie potwierdziła zarzutów.

Z tą sprawą związana była decyzja kapituły przyznającej odznaczenia GROM o pozbawianiu byłego dowódcy jednostki, gen. Romana Polki, Złotej Odznaki GROM. W decyzji z 12 maja 2010 wezwano go do zwrócenia jej wraz z legitymacją. Kapituła uznała, że Polko utracił prawo do noszenia odznaki m.in. dlatego, że swoimi krytycznymi wypowiedziami w mediach na temat sytuacji w jednostce zawiódł zaufanie żołnierzy. Strony sporu nie komentowały sprawy.

GROM - Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego - została powołana w 1990 r. i zorganizowana na wzór jednostek specjalnych amerykańskich i brytyjskich. Początkowo podlegała MSW, do MON przeszła w 1999 r. Jednostka jest przeznaczona do działań specjalnych, zwalczania terroryzmu, operacji poszukiwawczych i rozpoznania.

Dowództwu Wojsk Specjalnych podlega oprócz GROM także pułk komandosów z Lublińca, morska jednostka specjalna Formoza oraz jednostka wsparcia dowodzenia i zabezpieczenia wojsk specjalnych.