59 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 23 proc. badanych, a 18 proc. nie potrafi wyrazić opinii w tej sprawie - wynika z lutowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Z badań CBOS wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 4 punkty proc. zwiększyła się grupa respondentów uważających, że sytuacja w kraju idzie w złym kierunku. Zmalał też odsetek badanych - o 6 punktów proc. - którzy wskazywali na zadowolenie z zachodzących przemian.

Reklama

W ciągu ostatniego miesiąca - jak podkreśla CBOS - nieznacznie wzrósł (o 2 punkty proc., do 33 proc.) odsetek Polaków prognozujących pogorszenie ogólnej sytuacji w kraju, jednocześnie zmalała (o 3 punkty proc., do 13 proc.) liczba tych, którzy spodziewają się jej polepszenia.

Według CBOS, przekonanie o właściwym kierunku zmian w większym stopniu wyrażają respondenci młodsi, w tym uczniowie i studenci (30 proc.), mieszkańcy większych miejscowości oraz osoby zadowolone z własnych warunków materialnych (29 proc.). Pozytywnie oceniających sytuację w kraju częściej spotkać można także wśród kadry kierowniczej i specjalistów legitymujących się wykształceniem wyższym (36 proc.) oraz wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą (32 proc.).

Natomiast niezadowolenie dość powszechnie deklarują rolnicy (76 proc.) i bezrobotni (70 proc.). Respondenci przeświadczeni o złym kierunku zmian gorzej oceniają pracę rządu, parlamentu oraz prezydenta, a także mniej interesują się polityką. Negatywnie ocenia kondycję kraju nieco ponad połowa (52 proc.) osób określających swoje zainteresowanie polityką jako bardzo duże, bądź duże i dwie trzecie badanych (66 proc.) niewiele, bądź w ogóle nią niezainteresowanych polityką.Największy sceptycyzm co do kierunku zmian w kraju wskazują zwolennicy PiS (79 proc.) oraz osoby niezamierzające głosować w wyborach parlamentarnych (72 proc.). Rozczarowanie rozwojem sytuacji w Polsce wyraża też dwie trzecie (62 proc.) elektoratu SLD oraz nieco ponad jedna czwarta (27 proc.) potencjalnych wyborców PO.

Według CBOS, znacznie gorzej niż przed miesiącem postrzegana jest też jakość życia politycznego. W stosunku do stycznia liczba negatywnych opinii na ten temat wzrosła z 42 do 51 proc., a pozytywnych zmalała z 12 do 8 proc. Ponad jedna trzecia respondentów (35 proc., spadek o 4 punkty proc.) określa bieżącą sytuację na polskiej scenie politycznej jako przeciętnWiększy krytycyzm widoczny jest także w ocenie sytuacji gospodarczej kraju.

W lutowym sondażu CBOS, po raz pierwszy od lipca 2009 roku, osoby źle oceniające kondycję polskiej gospodarki (41 proc., od stycznia wzrost o 5 punktów proc.) przeważają nad tymi, które uważają, że jest ona ani dobra, ani zła (37 proc., spadek o 2 punkty proc.). Niespełna jedna piąta dorosłych obywateli (18 proc., spadek o 2 punkty proc.) określa stan gospodarki kraju jako dobry.Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 3-9 lutego na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski