"Apelujemy do wszystkich prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych, prokuratury wojskowej oraz Instytutu Pamięci Narodowej o czynny udział w proteście, a organizacje przedstawicielskie i Krajową Radę Prokuratury, a także inne ciała samorządowe wzywamy do jednoznacznego poparcia tych działań" - głosi tekst uchwały związku, przekazany we wtorek PAP. Jednocześnie prokuratorzy zastrzegli, że adresatem postulatów nie jest prokurator generalny.

Reklama

Projekt budżetu państwa na 2012 r. rząd przyjął na początku maja. Zakłada on m.in. zamrożenie waloryzacji płac we wszystkich sektorach publicznych, oprócz pensji nauczycielskich. Zamrożone miałyby być więc także płace sędziów i prokuratorów.

Tymczasem w 2009 r. uchwalono przepisy przewidujące uzależnianie wynagrodzeń sędziów od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Wysokość uposażeń prokuratorów z mocy ustawy jest powiązana z wysokością płac sędziowskich.

"W ocenie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury rozwiązanie to stanowi zerwanie umowy wypracowanej pomiędzy środowiskami sędziów i prokuratorów, a władzą polityczna w 2008 r. po fali protestów, które wyrażały się w sędziowskich dniach bez wokandy i prokuratorskich urlopach na żądanie" - napisał związek w uchwale.

Zgodnie z uchwałą protest 11 lipca i 19 września miałby polegać na korzystaniu przez śledczych z urlopów na żądanie i uczestniczeniu w akcji honorowego oddawania krwi. Ponadto prokuratorzy mogliby nie wyznaczać terminów czynności procesowych na 11 lipca.Prokuratorzy skupieni w związku zaznaczyli ponadto, że konieczne jest rozpoczęcie prac zmierzających do wzmocnienia pozycji prokuratora generalnego wśród innych organów państwowych. "Dostrzegamy konieczność zapewnienia prokuraturze autonomii budżetowej, bez której nie jest możliwe skuteczne prowadzenie postępowań przygotowawczych" - głosi tekst uchwały.

Jak powiedział PAP prok. Jacek Skała ze ZZPiPP, do protestu mają się włączyć także inne stowarzyszenia prokuratorskie: Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów "Ad Vocem" i Komitet Obrony Prokuratorów.

Plany budżetowe odnośnie płac sędziów i prokuratorów spotkały się już z negatywną reakcją Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury. W połowie maja KRS uchwaliła, że jeśli wejdzie w życie ustawa zamrażająca waloryzację płac sędziów, to zostanie ona zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. KRP wobec rządowych planów wyraziła w maju "stanowczy sprzeciw".

Z kolei rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński powiedział we wtorek PAP, że w stowarzyszeniu "cały czas trwają uzgodnienia wewnętrzne, czy ogłosić protest sędziów i czy ewentualnie przyłączyć się do akcji prokuratorów". Jak dodał, decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ciągu najbliższych dni.