Decyzja o tzw. odejściu zapadła wcześniej, samolot był już jednak zbyt nisko - uważa Klich, który jest szefem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Reklama

W opinii Klicha Rosjanie unikają prawdy, gdy mowa o działaniu kontrolerów i sprawności urządzeń na podsmoleńskim lotnisku. "Nic mnie nie zaskoczyło, jeśli chodzi o bronienie swojego stanowiska przez MAK i z niektórymi tezami się nie zgadzam" - powiedział Klich PAP po wtorkowej konferencji MAK, którą zwołano, by odpowiedzieć na ustalenia polskiej komisji pod przewodnictwem szefa MSWiA Jerzego Millera.

Płk Klich nie zgadza się z jedną z głównych tez MAK - że polscy piloci za wszelką cenę chcieli lądować i dopiero po ujrzeniu ziemi próbowali odejść na drugi krąg.

"Według moich ocen piloci wykonali odejście dużo wcześniej (...), samolot był już jednak zbyt nisko. Opóźnienie wynikło z tego, że chcieli wykonać odejście w automacie i stracili te cenne cztery sekundy, które w efekcie doprowadziły do tego, że już byli za nisko (odejście w automacie jest możliwe, gdy lotnisko jest wyposażone w system ILS, w Smoleńsku go nie było - PAP)" - powiedział Klich.

Jako "bardzo dziwną" określa Klich ocenę przez MAK działania rosyjskiego kontrolera i urządzeń na podsmoleńskim lotnisku. "Myślę, że tu Rosjanie unikają prawdy" - uważa Klich.

Zbyt późno - mówi Klich - została przez rosyjskiego kontrolera podana komenda "horyzont". "Została ona podana jak gdyby według odległości, a nie wysokości. Wtedy samolot był w stosunku do pasa bodaj na dwóch metrach. Nie zostało to wyjaśnione" - powiedział.

Strona polska dysponuje taśmami z zarejestrowanymi rozmowami rosyjskich kontrolerów. Nie ma natomiast taśmy wideo, na której powinny być zarejestrowane zdjęcia tego, co widział kontroler na ekranach urządzeń. "Na nasz wniosek powiedziano, że taśmy się zacięły. Chcieliśmy te zacięte taśmy, też nam ich nie przekazano" - powiedział Klich.

Skomentował też oblot rosyjskiego lotniska już po katastrofie, bez udziału przedstawicieli strony polskiej. "Myśmy nie chcieli lecieć tym samolotem, ale obserwować ekrany radarów, nawet nie na stanowisku kierowania, żeby nie przeszkadzać, ale Rosjanie nie zgodzili się. Omówienie wyników oblotu było nieprecyzyjne i niechlujne, dlatego nie złożyliśmy podpisów pod wspólnym przyjęciem wyników oblotu" - powiedział płk Klich.

Reklama

Odmowa udziału obserwacji oblotu - przekonuje Klich - uniemożliwiła stronie polskiej ocenę stanu technicznego urządzeń na lotnisku i pracy kontrolera.