Tegoroczni uczniowie III klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania, i będą wiosną zdawać egzamin w nowej formule.

Reklama

"Nowa podstawa programowa, według której uczniowie trzecich klas gimnazjów uczą się już trzeci rok wskazuje jakie umiejętności powinny stać się kompetencją uczniów na zakończenie tego etapu nauki. Arkusze do diagnozy zostały przygotowane w oparciu o nową podstawę programową" - powiedziała PAP kierownik wydziału egzaminów dla uczniów gimnazjów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.

"Każda nowa sytuacja egzaminacyjna może wywoływać niepokój (...) Diagnoza w swoim założeniu, podobnie jak materiał w informatorze i przykładowych zestawach zadań, ma służyć przygotowaniu uczniów i szkół do nowej sytuacji egzaminacyjnej. Chodzi bowiem o to by egzamin odbył się w atmosferze spokoju, uczniowie potrzebują tego, by jak najlepiej poradzić sobie na egzaminie" - zaznaczyła.

Podobnie jak do tej pory egzamin gimnazjalny będzie organizowany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia będzie egzamin z wiedzy humanistycznej, drugiego - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a trzeciego - z języka obcego. Jednocześnie na egzaminie po raz pierwszy wyodrębnione są zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów.

W środę na próbnym egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie jako pierwszy dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Następnie mieli przerwę, po której przystąpili do bloku zadań z języka polskiego.

Reklama

W czwartek na próbnym egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie też mieli do rozwiązania dwa bloki zadań. W pierwszym były zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku były zadania z matematyki. Pomiędzy blokami też była przerwa.

Reklama

W piątek gimnazjaliści mieli próbny egzamin z języka obcego.

Prace rozwiązane przez uczniów sprawdzą nauczyciele uczący ich w szkołach.

W próbnym egzaminie - zorganizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną - brały udział tylko zainteresowane szkoły; diagnoza była dobrowolna.

Zapotrzebowanie na materiał do diagnozy zgłosiło prawie 6 tys. gimnazjów. Ostatecznie liczba szkół biorących udział w badaniu może być większa, ponieważ w środę każdy dyrektor, który nie zgłosił zainteresowania diagnozą mógł pobrać materiał z serwisu okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wyodrębnienie zadań z matematyki i polskiego to nie jedyne zmiany podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Tegoroczni uczniowie klas III gimnazjów będą też pierwszym rocznikiem, którego wynik uzyskany na egzaminie z języka obcego będzie brany pod uwagę przez rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy też prace egzaminacyjne zostaną ocenione w sposób holistyczny (całościowy), a nie według specjalnego klucza. Oznacza to, że przy ocenianiu nie będą brane pod uwagę czynności, jakie uczeń podjął podczas rozwiązywania zadania, tylko jego sposób myślenia i skuteczność w dojściu do rozwiązania.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.