Wyniki badań zostały zaprezentowane w piątek na konferencji prasowej. Projekt został zrealizowany w kooperacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i dzięki finansowemu wsparciu MSZ.

Reklama

Z badań wynika, że tylko 1 proc. Rosjan uważa, że stosunki rosyjsko-niemieckie są złe. Blisko jedna trzecia (31 proc.) jest zdania, że te relacje nie są ani dobre, ani złe, a opinii w tej sprawie nie miało 8 proc.

W przypadku stosunków rosyjsko-polskich przeważają opinie neutralne, czyli że nie są one ani dobre, ani złe - 54 proc.; 14 proc. Rosjan uważa, że relacje z Polską są złe, a 15 nie było w stanie wyrazić swojej opinii.

Zdaniem 43 proc. Rosjan stosunki z Polską w ciągu ostatnich trzech lat pozostały bez zmian; 12 proc. uważa, że się polepszyły, a odmiennego zdania jest 25 proc. badanych. Jedna piąta (20 proc.) nie miała w tej sprawie zdania.

Ankietowani Rosjanie pytani byli o to, czy Polska i Niemcy mogą stanowić w przyszłości zagrożenie dla ich kraju.

15 proc. ankietowanych widzi zagrożenie ze strony Polski, przekonanych o tym, że tak nie będzie jest 38 proc. badanych. Neutralne opinie w tej kwestii, czyli ani tak, ani nie, ma 19 proc., a blisko jedna trzecia - 28 proc. - nie wiedziała jak odpowiedzieć.

18 proc. Rosjan traktuje Niemcy jako zagrożenie dla swojego kraju; przeciwnego zdania jest 45 proc., a 17 proc. wybrało odpowiedzieć neutralną. 20 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Za kraj o mocnej pozycji w Europie Rosjanie uważają Niemcy - 71 proc. jest zdania, że kraj rządzony przez kanclerz Angelę Merkel ma duże znaczenie w Europie. Przeciwnego zdania jest 5 proc.; neutralną opinię wyraziło 12 proc. i tyle samo nie miało zdania w tej sprawie.

Reklama

W przypadku Rosji 38 proc. ankietowanych uważa, że ich kraj ma duże znaczenie w Europie; negatywnie wypowiedziało się 23 proc., a neutralnie - 32 proc. Zdania nie miało 8 proc. badanych.

Z kolei Polska jest krajem o wysokiej pozycji w Europie w ocenie 20 proc. Rosjan. 24 proc. jest zdania przeciwnego, a neutralnie wypowiedziało się 27 proc. Blisko jedna trzecia (30 proc.) nie widziała jak odpowiedzieć.

Rosjanie pytani byli także o to, czy Rosja, Polska i Niemcy dbają o dobro swoich obywateli.

Prawie połowa Rosjan (45 proc.) ocenia, że ich państwo nie dba o dobro swoich obywateli; przeciwnego zdania jest 24 proc., a 31 proc. uważa, że ani dba, ani nie dba. Tylko 1 proc. ankietowanych nie miał zdania w tej sprawie.

W przypadku Niemiec, aż 83 proc. badanych Rosjan uważa, że władze tego kraju dbają o dobro swoich obywateli, a tylko 1 proc. że tak nie jest. 6 proc. ma neutralną opinię w tej sprawie, a 9 proc. nie widziało jak odpowiedzieć.

Blisko połowa Rosjan - 47 proc. - ocenia, że władze Polski troszczą się o swoich obywateli, a tylko 3 proc. jest odmiennego zdania. Jedna piąta - 20 proc. - uważa, że ani dba, ani nie dba, a 30 proc. nie wyraziło zdania.

Na pytanie, czy rosyjska gospodarka dobrze się rozwija, największa grupa badanych - 39 proc. - odpowiedziała przecząco, a 25 proc. twierdząco. 33 proc. wybrało odpowiedz neutralną, a 3 proc. nie miało opinii w tej sprawie.

Bardzo dobrze ankietowani Rosjanie ocenili Niemcy. 76 proc. jest przekonanych, że gospodarka tego kraju rozwija się dobrze, odmiennego zdania jest tylko 4 proc. Neutralną opinię wyraziło 10 proc.; 11 nie miało zdania.

Z kolei polska gospodarka rozwija się dobrze zdaniem 31 proc. Rosjan; 10 proc. uważa, że tak nie jest. Neutralną odpowiedź wybrało 26 proc., a aż 34 proc. nie wiedziało jak odpowiedzieć.

Prezes Instytutu Spraw Publicznych dr Jacek Kucharczyk uważa, że wyniki badań dobrze ilustrują to, co ostatnio w Rosji się działo, czyli protesty, rozczarowanie części społeczeństwa rządami tandemu Putin-Miedwiediew, a także wskazują na pewien zawód związany z brakiem realizacji projektu modernizacji Rosji. Jego zdaniem, aspiracje modernizacyjne zostały rozbudzone, ale nie zostały zaspokojone.

Według Kucharczyka, zaskakujący jest niski odsetek osób, które uważają, że Rosja to kraj o silnej pozycji w Europie. Jak mówił, może to wynikać ze sceptycyzmu i negatywnej oceny stanu państwa rosyjskiego, a może bardziej z myślenia o Rosji w skali globalnej, a nie europejskiej.

Sondaż ISP został przeprowadzony w dniach 11-21 listopada 2011 roku przez Centrum Lewada na reprezentatywnej grupie 1591 pełnoletnich mieszkańców Rosji.