Metropolita warszawski podkreślił, że najważniejszą decyzją, która zapadła na pierwszym spotkaniu zespołów konkordatowych, jest to, że obie strony zgodziły się, że będzie to prowadzenie rozmów przez obu partnerów: rząd i Konferencję Episkopatu - upoważnioną przez Stolicę Apostolską.

Reklama

Dodał, że według strony kościelnej w sprawie zmian związanych z Funduszem Kościelnym konieczne jest przygotowanie dwustronnej umowy. Musi być ona poddana dyskusji na Konferencji Episkopatu i na Radzie Ministrów. Wtedy przyjdzie czas, żeby te pryncypia, zasady, w których się zgodzimy, w tej umowie podpisać i wtedy dopiero rozpocząć prace nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi, ustawowymi - zaznaczył kard. Nycz.

Dodał, że podczas wtorkowych rozmów przytaczane były rozwiązania europejskie w sprawie odpisu podatkowego. To jest w przypadku Hiszpanii 0,7 proc., w przypadku Włoch - 0,8 proc., a Węgier 1 proc. Jesteśmy otwarci na rozmowy i będziemy szukać pola kompromisu - powiedział dziennikarzom kard. Nycz.

Podkreślił, że szczegóły dotyczące zmian będą przedmiotem prac zespołów. Stajemy na początku drogi, która może nas doprowadzić do nowoczesnych rozwiązań w zakresie relacji Kościół - państwo, w kwestii finansowania, czy współfinansowania działalności statutowej Kościoła, która także służy państwu - powiedział hierarcha.