ABW ujawniła w 2011 r. działalność dwóch Białorusinów, którzy realizowali zadania dla białoruskiego wywiadu wojskowego - poinformował szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Krzysztof Bondaryk, który w poniedziałek przedstawia raport Agencji za ubiegły rok. Na wniosek ABW Białorusini zostali wydaleni z Polski - dodał Bondaryk.

Reklama

W raporcie ABW opisała swe zadania, niektóre dokonania i statystyki; nie ma tam np. danych o liczbie podsłuchów. To już trzeci taki raport. Bondaryk zapowiadał ich coroczne publikowanie, co - jak podkreślał - można robić bez uszczerbku dla skuteczności pracy.