Jej brak zainteresowania i działania w sprawie, o której od dwóch lat wiedziała, doprowadził do konieczności zatrzymania i doprowadzenia do zakładu penitencjarnego celem odbycia kary zastępczej pozbawienia wolności - powiedział RPD.

Reklama

Jak dodał, w świetle analizy akt sądowych bezspornym jest, że matka wiedziała o toczących się postępowaniach i grożącej jej karze.

Pani Joanna nie wykazała należytej staranności w zapewnieniu opieki dzieciom na czas ewentualnego odbywania kary zastępczej pozbawienia wolności. Nie poinformowała Sądu Rejonowego w Opolu o zmianie adresu zamieszkania, pod który przeprowadziła się w sierpniu 2012 r., nie podejmując jednocześnie korespondencji pod wskazanym adresem do doręczeń - podkreślił Michalak.

Jak dodał, opolanka niewłaściwie sprawowała też opiekę nad dziećmi, zagrażając ich bezpieczeństwu poprzez pozostawienie w dniu 23 października, przed interwencją policji, na co najmniej 45 minut, kiedy udała się do sklepu.

Kobieta została zatrzymana przed dwoma tygodniami za to, że nie zapłaciła ponad 2 tys. zł grzywny zaległej wobec Urzędu Kontroli Skarbowej. Policjanci stawili się u niej, według policji, po godz. 21, z zarządzeniem opolskiego sądu rejonowego o wykonaniu kary zastępczej - 25 dni pozbawienia wolności. Dzieci - 2-letnia dziewczynkę i 6-letni chłopiec - zabrali do pogotowia opiekuńczego.