Cały pas ma długość dwóch i pół kilometra. Przyczyną takiej decyzji są uszkodzenia pasa. Firma, która budowa drogę startową została zobowiązana do usunięcia uszkodzeń w ramach gwarancji. Będzie też musiała pokryć ewentualne straty portu. Teraz z lotniska w Modlinie będą mogły korzystać mniejsze samoloty, którym wystarcza droga startu i lądowania o długości półtora kilometra.

Lotnisko Chopina w Warszawie jest gotowe na przyjęcie wszystkich samolotów ale ostateczna decyzja o wyborze lotniska zapasowego leży każdorazowo po stronie przewoźnika.
Przypominamy jednocześnie, że – zgodnie z przepisami unijnymi – transport do docelowego miejsca podróży powinien zapewnić przewoźnik.
Wszelkich informacji na temat bieżącego funkcjonowania lotniska udziela zarządzający pod numerem tel. (22) 346 43 60 lub 61
- czytamy w komunikacie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.