Pomnik Marii i Lecha Kaczyńskich początkowo miał być wyższy, ale zgody na tak wysoki monument nie dał konserwator zabytków.

Reklama

W efekcie będzie miał on 2,5 metra wysokości. Wiadomo także, że po bokach znajdą się płyty z nazwiskami ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Rzeźby wykonana Andrzej Renes, który wcześniej odpowiadał m.in. za pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Monument przedstawiający Marię i Lecha Kaczyńskich ma stanąć w Radomiu - przy głównej ulicy miasta.

Koszty jego budowy oszacowano na 200 tys. zł, a pieniądze pochodzić będą ze zbiórki społecznej prowadzonej na Mazowszu.