Ich przedstawiciele twierdzą, że przetarg jest "ustawiony" pod spółkę miejską MPO.

Reklama

Na pewno trzeba zmodyfikować specyfikację w zakresie ustalenia warunków dysponowania regionalną instalacją przetwarzania odpadów. Tutaj zamawiający, zdaniem Izby, postawił warunek preferujący Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta. Izba nakazała zmianę tego warunku - powiedziała rzeczniczka Krajowej Izby Odwoławczej Małgorzata Stręciwilk.

Dodała, że nie oznacza to unieważnienia przetargu.

Nie ma terminu wykonania nakazu Izby, a Warszawa może go zaskarżyć do sądu. Władze stolicy nie na razie komentować sprawy. Mają się do niej odnieść w środę.