Działacze społeczni zwracali uwagę, że III sektor jest bardzo potrzebny, ale niedoceniany. Michał Braun z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podkreśla, że organizacje te mają przed sobą wiele wyzwań, jak choćby rozwój nowych technologii, finansowanie, czy budowa zainteresowania społecznego. Jak zaznacza społecznik, wiele osób nawet nie wie, że na co dzień spotyka się z działalnością organizacji pozarządowych w swoim otoczeniu.

Reklama

VII OFIP: Zmiana pokoleniowa, a może konieczność nowego przywództwa w trzecim sektorze?>>>>

Organizacje widać na lokalnych festynach i piknikach, w akcjach charytatywnych. Ale czasem ich uczestnictwo jest mniej widoczne, jak przy wypracowywaniu budżetów partycypacyjnych, w których obywatele mogą współdecydować o lokalnych inwestycjach społecznych. Michał Braun podkreśla, że wyzwaniem jest też budowa zaufania ze strony społeczeństwa. Jak mówi, choć pośród tysięcy organizacji sporadycznie zdarzają się przypadki nieuczciwości, to są liczne mechanizmy pozwalające ocenić wiarygodność organizacji, sprawdzić na co przeznaczała społeczne środki i wówczas zdecydować o udzieleniu jej wsparcia.

IIV OFIP: Watchdog, czyli obywatelski pies na władzę >>>>

Karolina Wysocka z Fundacji Państwo mówi, że wielkim kapitałem na rzecz działalności społecznej może być edukacja od najmłodszych lat, już w samorządach szkolnych. Podkreśla, że powinny być wzmacniane wszelkie działania na rzecz dobra wspólnego. Dlatego samorządy uczniowskie powinny być rzeczywistym łącznikiem między nauczycielami a dziećmi potrzebującymi zaangażowania, a nie szkolną dekoracją, której rolą jest występowanie ze sztandarami na akademiach. Działaczka Fundacji Państwo podkreśla, że wspieranie aktywności tych uczniów, którzy wykazują własną inicjatywę, może owocować większym zaangażowaniem społecznym w dorosłym życiu.

VII OFIP: Dostęp do mediów publicznych - niewykorzystana szansa?>>>

Na zakończenie Forum Inicjatyw Pozarządowych prezydent Bronisław Komorowski wręczył oznaczenia państwowe działaczom społecznym, zasłużonym dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Komorowski powiedział, że sektor pozarządowy jest wielką siłą społeczną, która zaczęła się rozwijać wraz wolnością i demokracją w Polsce. Jak zaznaczył, w bilansie ostatniego 25-lecia jest to jeden z jaśniejszych punktów w dążeniu Polski w stronę demokracji i wolności.

Podkreślił jednak, że jest też wiele do zrobienia, choćby w budowaniu zaangażowania społecznego Polaków, którzy częściej wybierają udział w ogólnopolskich akcjach dobroczynnych, niż zaangażowanie społeczne, wymagające długotrwałej aktywności. Prezydent zwrócił uwagę, że zaangażowaniu społecznemu paradoksalnie może szkodzić mechanizm przekazywania jednego procenta z podatku na cele społeczne.

W ocenie Bronisława Komorowskiego wygasza to osobiste zaangażowanie, bo wielu ludzi przekazujących jeden procent czuje się zwolnionych z innych działań na rzecz potrzebujących. Trzeba się zastanowić, jak przekonać ludzi, że jeden procent nie załatwia sprawy czystości sumienia - mówił Bronisław Komorowski. Prezydent zachęcał też organizacje społeczne do większej samodzielności w zdobywaniu funduszy na swoją działalność.

VII Forum Inicjatyw Pozarządowych było największym w Polsce spotkaniem organizacji III Sektora. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kilku tysięcy organizacji społecznych.