- Trwające 16 lat starania o usunięcie przymiotnika z nazwy zakończyły się sukcesem obywatelskim - podkreśla Piotr Styczewski z Biura Prezydenta Miasta. Dodaje, że inicjatywa zmiany nazwy została podjęta przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu i poparta przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych.

Reklama

Według ustaleń Urzędu Miejskiego koszt wymiany szyldów, pieczątek, wizytówek i dokumentów w podmiotach samorządowych wyniesie 50 tysięcy złotych. - Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów związanych z wymianą dowodów osobistych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych - wyjaśnia Styczewski. Zaznacza, że żaden przepis prawny nie określa terminu, w jakim należy wymienić druki firmowe czy prywatne wizytówki.

Przymiotnik "Szczeciński" do nazwy miasta został dodany w 1950 roku. Wcześniej przez 900 lat obowiązywała nazwa Stargard.