W liście do duchownego i jego parafian z Lipnicy Murowanej w Małopolsce Andrzej Duda napisał, że celem jego prezydentury jest odbudowa wspólnoty Polaków. Podkreślił, że ksiądz Kras swą duszpasterską posługą i pracą na rzecz lokalnej wspólnoty pokazał, że "będzie doskonałym duchowym przewodnikiem w wielkim dziele naprawy Rzeczypospolitej".

Reklama

Prezydent dodał, że zwrócił się do księdza Krasa o podjęcie posługi kapelana, gdyż wie, jak dobrze rozumie on znaczenie słów wspólnota i solidarność.

Andrzej Duda podziękował też mieszkańcom Lipnicy Murowanej za to, że ze zrozumieniem przyjęli decyzję swego duszpasterza o objęciu funkcji kapelana. Przyznał, że było to trudne dla księdza Krasa, który nie tylko od lat jest związany z tą miejscowością, ale pełni rolę prawdziwego autorytetu dla lokalnej społeczności.

Prezydent przypomniał, że z Lipnicą Murowaną byli związani święty Szymon z Lipnicy i święta Urszula Ledóchowska. "Niech dzisiaj patronują i wspierają Waszego duszpasterza w dalszej pracy dla Kościoła i Ojczyzny" - zakończył Andrzej Duda.