Opinia składa się z dwóch tomów i obejmuje zarówno odpowiedzi na pytania, które prokuratorzy zadali po analizie opinii głównej, jak i ustosunkowuje się do uwag i wniosków zawartych w opracowaniach prywatnych, załączonych przez jednego z pełnomocników rodzin ofiar katastrofy. W udzielonych odpowiedziach biegli wyjaśnili kwestie, które w ocenie prokuratury w opinii głównej nie były przedstawione w sposób dostatecznie jasny.

Reklama

Ocena przyczyn katastrofy jest niezmienna. Śledczy przekonują, że do rozbicia samolotu doszło na skutek niewłaściwego działania załogi, polegającego na zniżeniu samolotu poniżej warunków minimalnych do lądowania i niewydanie komendy odejścia.na drugie zajście. Poza tym biegli stwierdzili, że dowódca 36. pułku wyznaczył do rejsu niedoszkolonych lotników. Chodzi dowódcę i nawigatora.

Biegli wśród przyczyn katastrofy wymieniają też działania rosyjskich kontrolerów lotów. Chodzi o niewydanie zakazu lądowania na lotnisku Smoleńsk "Północny" i niewydanie komendy odejścia na drugi krąg w sytuacji, kiedy samolot przekraczał minimalną wysokość zniżania 100 m.

Biegli podsumowują, że zniszczenie samolotu nastąpiło w wyniku zderzeń z drzewami, a całkowite jego zniszczenie nastąpiło po końcowym zderzeniu z ziemią.