Pani Premier,
Z szacunkiem informuję, że pięćset złotych dla drugiego dziecka jest niesprawiedliwe wobec pierwszego dziecka i rodzin z jednym dzieckiem. Jest mi bardzo przykro z powodu, że moja młodsza siostra dostanie pięćset złotych, a ja nie. Dlaczego pierwsze dziecko nie dostanie pięciuset złotych? Pierwsze dziecko też powinno mieć do tego prawo. Bez pierwszego dziecko nie byłoby drugiego.

Reklama

Tak do premier Beaty Szydło napisała 9-letnia Julia z Mikołowa. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak opublikował pismo na swoim profilu na Facebooku. Już wcześniej RPD zwracał uwagę, że przy wprowadzaniu w życie rozwiązania gwarantującego 500 złotych na drugie dziecko należałoby wziąć pod uwagę wątpliwości, według których projekt ustawy może traktować nierówno rodziny wychowujące tylko jedno dziecko.

Brak jest obiektywnego uzasadnienia dla odmiennego traktowania pierwszego dziecka w rodzinie. Proponuję, aby w ustawie świadczenie wychowawcze przysługiwało również na pierwsze dziecko, niezależnie od progu dochodowego - argumentował w jednym z komunikatów Marek Michalak. Teraz, obok opublikowanego w internecie listu 9-letniej Julii przypomina brzmienie artykułu 72 Konstytucji RP:

W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.