Metropolita krakowski nawiązał do jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Od tysiąca pięćdziesięciu lat Ewangelia Jezusa Chrystusa dociera do umysłów i serc ludzi zamieszkujących naszą ziemię i nawet nie możemy sobie wyobrazić, jak bez tego wydarzenia wyglądałyby nasze dzieje, nasze losy, nasze życie - mówił kard. Dziwisz. Pomimo wszystkich naszych słabości i niewierności, naszą polską tożsamość kształtowała i nadal kształtuje Ewangelia jako fundament naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego, jako zbiór wartości pomagających nam żyć mądrze, sprawiedliwie i sensownie - podkreślił. Kardynał powiedział, że dzięki Kościołowi należymy do wielkiej wspólnoty, ogarniającej wszystkie narody i kultury.

Reklama

To przecież Kościół - pomimo napięć i konfliktów panujących w świecie - wnosi ogromny wkład w umacnianie harmonijnego życia narodów, w braterstwo ludów, w poszanowanie godności człowieka. Kościół jest darem zmartwychwstałego Pana dla podzielonego przez grzech świata. Kościół jest dobrem, które należy chronić - zaznaczył metropolita krakowski. Dodał, że jest to zadanie dla katolików, zaznaczając, że każdy nasz grzech osłabia Kościół, a każdy nasz dobry czyn, każde nasze świadectwo miłości i świętości przemawia najlepiej do tych, którzy Chrystusa nie znają, albo znają Go w niewystarczającym stopniu.

Po mszy świętej kardynał Stanisław Dziwisz wręczył dwóm dzwonnikom wawelskim Złotą Odznakę "Dzwonnik Zygmunta". Otrzymali ją Andrzej Biborski i Bartosz Marjankowki. Wyróżnienie takie można otrzymać po 20 latach służby. Ma je 20 dzwonników. Dziękujemy za piękne dzwonienie, za przyzywanie Krakowa na Wawel - powiedział kardynał Dziwisz. Wyróżnieni podkreślali, że dla nich to ogromny zaszczyt, przywilej i zobowiązanie do kolejnych 20 lat pracy.

Metropolita krakowski wzywał do miłosierdzia, które jak zauważył zdolne jest otworzyć zamknięte serca, przerwać krąg uprzedzeń, niechęci i otwartej wrogości. Apelował o przyjęcie młodzieży, która w lipcu przyjedzie na spotkanie z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Reklama