Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczy prawidłowości podjętych decyzji z lat 2010-16 dotyczących dysponowania mieniem, przede wszystkim w sprawach dotyczących zwrotów gruntów warszawskich i nieruchomości przejętych dekretem Bieruta z 1945 r. Kontrolą objęto m.in. dokumentację dotyczącą postępowań administracyjnych prowadzonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami dotyczących nieruchomości m.in. w Śródmieściu – podał we wtorek Wydział.

Reklama

Wszczęto ją 14 kwietnia, a planowany termin jej zakończenia, to lipiec, ale może zostać przedłużona - wyjaśniło pytane przez PAP Biuro.

Oprócz tego CBA wystąpiło do urzędu miasta o pisemną informację dotyczącą składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i zastępców dyrektorów biur w stołecznym ratuszu.

W jeszcze jednej sprawie CBA kontroluje system ważenia odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Zadaniem tego systemu jest zbieranie informacji wagowych, służących następnie do obciążania Urzędu Miasta St. Warszawy fakturami za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Działania z tym związane wynikają z prowadzonego przez łódzką prokuraturę śledztwa.

Reklama

Sprawa prowadzona przez delegaturę CBA w Łodzi pod nadzorem rejonowej prokuratury Łódź - Bałuty dotyczy m.in. wątku wdrożenia w warszawskim MPO systemu wagowego wraz z transmisją danych obejmującego flotę pojazdów do odbioru odpadów. Agenci CBA badają prawidłowość działania systemu po stronie MPO w Warszawie i w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i samym naliczania wynagrodzenia dla podmiotów realizujących wywóz odpadów – podał Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Reklama

W toku śledztwa zabezpieczono dane informatyczne dotyczące wywozu odpadów oraz ich tonażu i dokumenty związane z rozliczaniem podmiotów świadczących usługi zbiórki odpadów – poinformowano.

Gronkiewicz-Waltz pytana we wtorek przez dziennikarzy o sprawę kontroli CBA, oceniła, że jest to "kolejna bitwa o Warszawę".

Pierwsza była dziewięć lat temu, kiedy próbowano unieważnić mój mandat, potem była kwestia referendum, gdzie PiS przyłączył się do tych, którzy organizowali referendum, włącznie z Jarosławem Kaczyńskim. Teraz jest trzecia bitwa o Warszawę, ponieważ przez dziewięć lat nie udało się, wybory wygrałam, w związku z tym traktuje to jako kolejna bitwę o Warszawę, jeśli chodzi o te działania CBA - powiedziała prezydent stolicy.

Dodała, że CBA przez ostatnich kilka lat przeprowadziło kilkanaście kontroli zarówno w spółkach miejskich, jak i ratuszu. "Ale nigdy nie było to w ten sposób robione, że medialnie nagłaśniane, tu już widzę rączkę Mariusza Kamińskiego (minister koordynator służb specjalnych - PAP) - mówiła Gronkiewicz-Waltz.

Poinformowała, że przeprowadzana jest czwarta kontrola, która dotyczy leasingu samochodów.

Zanim skończy się dzień, to może będzie jeszcze piąta i szósta (kontrola), trudno mi powiedzieć, na pewno traktuję to jako sprawę, decyzje w jednym czasie, jako sprawę polityczną - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Była również pytana o kwestię składania oświadczeń majątkowych przez dyrektorów i zastępców dyrektorów biur w stołecznym ratuszu. Wyjaśniła, że zgodnie z ustawą dyrektorzy upoważnieni do wydawania decyzji administracyjnych składają oświadczenie majątkowe. Natomiast w wielu biurach nie wszyscy dyrektorzy mają upoważnienia do wydawania decyzji.

Jak mówiła, na 36 biur, dziesięciu nie ma upoważnień. Często są to wicedyrektorzy lub naczelnicy, jest to praktyka przyjęta, ja tę praktykę odziedziczyłam po moich poprzednikach i nigdy jej nie zmieniałam - mówiła Gronkiewicz-Waltz.

M.in. dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami nie składa oświadczenia majątkowego, ponieważ nie wydaje decyzji administracyjnej - dodała Gronkiewicz-Waltz.

Wcześniej w rozmowie z PAP zastępca rzecznika warszawskiego ratusza Agnieszka Kłąb powiedziała, że kontrola CBA trwa już od kilku tygodni.To żadna nowa sprawa. W przypadku Biura Gospodarki Nieruchomościami kontrola trwa od około dwóch tygodni - zaznaczyła.

Jak zwykle przy tego typu kontrolach przekazujemy wszystkie dokumenty, o które jesteśmy proszeni - dodała.