Ministerstwo poinformowało, że minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył w czwartek gen. Adama Joksa na szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Minister polecił Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych wyznaczenie, jako czasowo pełniących obowiązki, szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych i dowódcy jednostki wojskowej GROM.

Reklama

Gen. Patalong został przeniesiony do rezerwy kadrowej - z dniem 19 września; będzie w dyspozycji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Płk Gąstał także został od połowy września przeniesiony do rezerwy kadrowej; będzie w dyspozycji Dowództwa Generalnego. Rzecznik resortu obrony Bartłomiej Misiewicz informując o odwołaniu gen. Patalonga i płk Gąstała mówił w środę, że dymisje są "uzasadnione potrzebami sił zbrojnych".

Zaprzeczył, by miały one związek z wypadkiem, do którego doszło 28 sierpnia na terenie morskiego oddziału GROM w Gdańsku, gdzie zginął zastępca dowódcy sekcji szturmowej. Sprawę bada prokuratura. Na początku września szef MON mówił, że "na tym etapie dokumentacja nie wskazuje, aby doszło do jakichś uchybień".

Gen. bryg. Adam Joks ma 50 lat, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Studiów Bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch–Partenkirchen w Niemczech i studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w Stanach Zjednoczonych. Służył m.in. w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, był na misji w Iraku, dowodził Centralną Grupą Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach, 6. Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie i Wielonarodową Brygadą LITPOLUKRBRIG.

Gen. Joks zastąpi gen. Marchwicę, który od marca br. szefował Zarządowi Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym. Gen. bryg. Wojciech Marchwica ma 50 lat, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, studiował m.in. na Akademii Obrony Narodowej oraz na Narodowym Uniwersytecie Obrony Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. Pełnił służbę m.in. w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich; dowodził Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych i 6. Brygadą Powietrznodesantową; uczestniczył w misjach w Kosowie, Iraku i Afganistanie.

Ppłk Robert Kopacki – jak podało MON w jego biogramie - ma 49 lat, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Pełnił służbę m.in. w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej i Dowództwie Wojsk Specjalnych. Był na misji w Iraku.

Reklama