- Dziennikarstwo, politologia, kulturoznawstwo - usłyszał wczoraj "Super Express" w rektoracie uczelni, pytany o specjalizacje na uczelni ojca Tadeusza Rydzyka. - A kierunku prawniczego nie prowadzimy.

Reklama

Były rzecznik MON rozpoczął studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, podał kilka dni temu "Fakt". Podczas inauguracji roku akademickiego Misiewicza witali m.in. szef MON i Mariusz Błaszczak. - Pan Misiewicz został zawieszony w funkcjach, które pełnił. Rozpoczyna rok akademicki. Jeżeli będzie miał jeszcze czas na pracę, to będzie ją kontynuował. Dokładnie to kończy te studia, bo to trzeci rok - mówił Antoni Macierewicz w piątek rano w TVP.

Inauguracja nowego roku akademicki w WSKSiM w Toruniu

Szkoły wyższe są niezastąpione jako ośrodki formujące dojrzałego człowieka, odpowiedzialnego obywatela, członka elity intelektualnej" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników sobotniej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Listy do środowiska WSKSiM skierowali również m.in. premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Szkoły wyższe są wciąż niezastąpione jako ośrodki formujące dojrzałego człowieka, odpowiedzialnego obywatela, członka elity intelektualnej, która nie uchyla się od obowiązków, jakie wiążą się z posiadaną wiedzą i kulturą ducha. Uważam, że nauka w Polsce powinna być nauczycielką wyobraźni i wrażliwości społecznej, kultury relacji międzyludzkich, a jednocześnie dyscypliny umysłowej - wskazał prezydent w liście, który odczytał szef jego gabinetu minister Adam Kwiatkowski.

Prezydent podkreślił w liście, że fundamentalną kwestią jest także profil kształcenia, tworzony nie tylko z myślą o karierze zawodowej studenta na rynku pracy, lecz także podkreślającym wagę postaw etycznych, służby i odpowiedzialności. To istotne czynniki, które budują zaufanie do ludzi świata mediów, kultury i polityki.

Status toruńskiej WSKiSM jako uczelni, którą wyróżnia wierność owym ideałom, jest i pozostanie niezagrożony - dodał.

Premier Beata Szydło podkreśliła w liście, że WSKSiM już 16. rok niesie słowa zawarte w jej herbie - "Fides, Ratio et Patria" (wiara, rozum i ojczyzna). List odczytał członek KRRiT Janusz Kawecki.

Wiara katolicka, spotęgowana siłą i miłością do ojczyzny, stanowi fundament systemu, który uczyniliście swoim drogowskazem. Tworzycie imponujące dzieło, które służy wspólnemu dobru rozumianemu w wielu wymiarach - rodzinnym, akademickim, społecznym i narodowym. Wasza szkoła jest tym miejscem, gdzie poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności, gdzie wspólnie odkrywa się godność i piękno człowieka. Polska i my wszyscy potrzebujemy takich uczelni - zaznaczyła premier.

Z kolei list prezesa PiS odczytał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Nie byłoby WSKSiM, gdyby nie wysiłek i niewyczerpana energia jej założyciela o. Tadeusza Rydzyka oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy wsparli go w tym zbożnym dziele. Nie byłoby także wielkich sukcesów osiąganych przez WSKSiM, zarówno na polu naukowym, jak i dydaktyczno-formacyjnym, bez poświęcenia wybitnej kadry naukowej, a także zaangażowania wspaniałych młodych ludzi, pragnących pogłębiać swoją wiedzę oraz działać na rzecz dobra wspólnego i pomyślności ojczyzny - pokreślił w liście Jarosław Kaczyński.

W uroczystości udział wzięli, obok ministra Błaszczaka, wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który wygłosił wykład "Polska w systemie bezpieczeństwa światowego". Obecni byli także liczni wiceministrowie i parlamentarzyści.

WSKSiM kształci na studiach licencjackich (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia), inżynierskich (informatyka), magisterskich (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia). Od tego roku została uruchomiona nowa specjalność - bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, w ramach studiów politologicznych drugiego stopnia.

Z okazji nowego roku akademickiego odbyła się również msza święta w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesława Szlachetka, a homilię wygłosił o. Tadeusz Rydzyk.