Rządowy program przeciwdziałania korupcji to główny instrument koordynacji krajowej polityki antykorupcyjnej. Jego celem jest ograniczenie korupcji poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej.

Reklama

- Głównym celem dokumentu ma być realne ograniczenie korupcji w kraju i podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Program w nowej odsłonie ma być bardziej efektywny. Dokument ma zostać przyjęty w pierwszym półroczu 2017 roku - poinformowało w czwartek MSWiA.

Nowe propozycje zostały przedstawione przez przedstawicieli CBA na posiedzeniu międzyresortowego zespołu koordynującego wdrażanie programu.

W dokumencie wymieniono osiem głównych zadań programu, w tym "wypracowanie zasad osłony systemu tworzenia prawa, a także najważniejszych zamówień publicznych i procesów prywatyzacyjnych" oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji.

Reklama

W sierpniu 2016 roku rządowy program przeciwdziałania korupcji na lata 2014-19 oceniła Najwyższa Izba Kontroli uznając, że był on wdrażany zgodnie z założeniami, ale z opóźnieniami. NIK sformułowała wnioski dla premiera i międzyresortowego zespołu koordynującego wdrażanie programu.

Formułując wnioski z kontroli dla szefa rządu NIK uznała za niezbędne dostosowanie uchwał i zarządzeń określających działanie rządowego programu przeciwdziałania korupcji do aktualnych przepisów określających szczegółowe zakresy działań poszczególnych ministrów.

Reklama

Międzyresortowemu zespołowi NIK zaleciła m. in. zorganizowanie systemu wymiany informacji i współpracy w urzędach administracji rządowej realizujących program w celu upowszechniania uzyskanych rezultatów i zwiększania świadomości antykorupcyjnej wśród urzędników.

W styczniu 2016 r Transparency International opublikowała Indeks Percepcji Korupcji 2015. W najnowszej edycji Polska z wynikiem 62 punktów uplasowała się na 30. pozycji, co oznacza awans o 5 miejsc w stosunku do zestawienia z 2014 r. Ponownie na czele stawki znalazła się Dania z wynikiem 91 punktów, a na kolejnych miejscach uplasowały się Finlandia (90 punktów) i Szwecja (89 punktów). Ranking zamykają państwa uznawane za najbardziej skorumpowane. W tym roku są to: Somalia (8 punktów), Korea Północna (8 punktów) oraz Afganistan (11 punktów).