31 stycznia podczas otwarcia żłobka w Czarnem odsłonięto tablicę, na której znalazł się napis o następującej treści:

"Żłobek Gminny w Czarnem powstał w ramach realizacji resortowego programu Maluch przy wsparciu ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, Agencji Mienia Wojskowego oraz burmistrza Czarnego Piotra Zabrockiego".

Plotka o tym, że minister ma być patronem placówki krążyła w miasteczku już wcześniej.

Nasz żłobek powstał w budynku przekazanym nam przez Agencję Mienia Wojskowego i pan minister ma swój udział w tym, że mógł powstać, ale nie będzie nosił imienia Antoniego Macierewicza ani też pan minister nie będzie honorowym patronem tego miejsca - tłumaczył "Dziennikowi Bałtyckiemu" Piotr Zabrocki, burmistrz Czarnego.

To chyba jedyne miejsce w powiecie człuchowskim, gdzie w podobny sposób uwieczniono dokonania lokalnej władzy - komentuje dziennik.