W czwartek związkowcy z PGG i KHW otrzymali projekt porozumienia dotyczącego zasad planowanego na 1 kwietnia połączenia PGG i KHW. Związkowcy z KHW jeszcze tego samego dnia w swoim oświadczeniu uznali zapisy projektu za niekorzystne dla załogi i nie do przyjęcia. Natomiast w piątek swoje stanowisko przedstawiła Solidarność z PGG, stawiając pięć warunków, jakie muszą być spełnione, aby planowane połączenie mogło być zaakceptowane przez stronę społeczną. Wśród nich znalazł się postulat renegocjacji porozumienia w sprawie nagrody rocznej - "czternastki".

Reklama

W kwietniu ubiegłego roku, gdy trwały przygotowania do przekazania kopalń zagrożonej upadłością Kompanii Węglowej do Polskiej Grupy Górniczej, związkowcy zgodzili się na zawieszenie wypłat czternastej pensji w latach 2017-2018, należnej górnikom za lata 2016-2017. W przypadku dobrych wyników firmy "czternastka" za 2017 r. lub jej część mogłaby zostać wypłacona. Teraz związkowcy wystąpili o "przywrócenie zawieszonych elementów wynagrodzenia poprzez renegocjacje (...) porozumienia" z kwietnia 2016 r.

Inne postawione w piątek przez Solidarność warunki dotyczą m.in. gwarancji dalszego działania kopalń PGG oraz gwarancji zatrudnienia dla całej załogi.

Domagamy się, aby porozumienie zawierało przede wszystkim gwarancje dalszego funkcjonowania wszystkich kopalń i ruchów oraz zakładów PGG, a także gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników spółki. Ponadto, żądamy gwarancji utrzymania inwestycji na poziomie nie mniejszym niż zapisany w planie techniczno-ekonomicznym PGG na 2017 rok oraz zwiększenia ich w latach kolejnych – poinformował przewodniczący Solidarności w PGG Bogusław Hutek.

Inny warunek dotyczy utrzymania takiego poziomu i struktury zatrudnienia, który zapewni bezpieczne wykonywanie zadań.

Reklama

Hutek podkreślił, że Solidarność z PGG nie jest przeciwna przyłączeniu KHW do Grupy, natomiast sprzeciwia się sposobowi, w jaki strona rządowa zmierza do realizacji tego planu.

Przedstawiciele rządu z jednej strony straszą pracowników KHW, że jeżeli nie poddadzą się procesowi połączenia na warunkach narzucanych przez ministerstwo, to ogłosi się upadłość holdingu. Z drugiej strony natomiast straszy się pracowników PGG, że będą za tę upadłość odpowiedzialni. Ten sposób postępowania jest nie do przyjęcia. To próba skłócenia załóg obu firm w imię zasady "dziel i rządź" – powiedział szef Solidarności w PGG, cytowany przez biuro prasowe śląsko-dąbrowskiego regionu związku.

Komentując poniedziałkowe spotkanie z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim i jego zastępcą Grzegorzem Tobiszowskim, Hutek ocenił, że związkowcy nie otrzymali satysfakcjonujących ich odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania połączonych struktur PGG i KHW. Solidarność sprzeciwia się skłócaniu załóg obu firm i opowiada się za poprzedzeniem łączenia PGG i KHW porozumieniem, satysfakcjonującym stronę społeczną.

Przedstawiciele PGG nie skomentowali żądań Solidarności. Rzecznik spółki Tomasz Głogowski przypomniał, że podstawą dalszych rozmów będzie przedstawiony w czwartek związkowcom z PGG i KHW projekt porozumienia, a wszystkie propozycje strony społecznej będą analizowane w ramach negocjacji tego dokumentu.

Według nieoficjalnych informacji strony związkowej, sprawa ewentualnego przywrócenia - w całości lub w części - zawieszonej "czternastki" w PGG była poruszana już podczas poniedziałkowego spotkania związkowców z ministrem Tchórzewskim, podczas którego związki pytały ministra o korzyści, jakie z połączenia firm będą mieli górnicy z PGG.

W Katowickim Holdingu Węglowym, którego wybrane aktywa 1 kwietnia mają znaleźć się w PGG, nagroda roczna (14. pensja) nie jest zawieszona, jednak z powodu kłopotów finansowych holding wypłacił załodze w terminie jedynie część tego świadczenia - tysiąc zł. Pozostałą kwotę pracownicy mają dostać do 3 marca, jeżeli zaakceptują porozumienia poprzedzające połączenie KHW i PGG. W skali działania holdingu wypłata "czternastki" to ok. 90 mln zł. Projekt porozumienia zakłada zgodę związków na rozwiązanie układu zbiorowego pracy w KHW (reguluje on m.in. sprawę "czternastki") i przyjęcie zasad obowiązujących w PGG.